top of page

Lezzet ve Profesyonellikle Başarıya Doğru...

Somon tartar

Bizi Farklı Yapan Nedir  

Farklı Vizyon Birleşimi

Flambe Danısmanlık şeflerinin farklı alanlardan mezun olmuş olmasının getirdiği fikirlerin, bakış açılarının veya yöntemlerin bir araya getirilmesidir.

Su ürünleri ile gastronominin birleşimi şefin zengin lezzet, besleyici değerler, farklı pişirme teknikleri ve çeşitlilik bilgisine sahip olmasına sağlarken;

Turizm ile gastronominin birleşimi, kültürel etkileşimi arttıran, yerel ekonomiye katkı sağlayan ve turistlerin seyahat deneyimlerini zenginleştiren önemli bir ilişkiye sahiptir.

Matematik ile gastronominin buluşması ise maliyet hesaplama, analitik düşünme kabiliyeti, risk analizlerini yönetebilme ve restoran sistemleri kurulumu ve işletmesine katkı sağlamaktadır. 

Akademik Kariyer 

Flambe Danışmanlık takımının tercih ettiği yaklaşım, akademik geçmişin ve bilgi birikiminin gastronomi ve mutfak sanatları alanında yoğunlaştığı bir ekip oluşturmaktır. Herkesin yüksek lisansını tamamlamış öğretim görevlisi olması, takımın uzmanlığını artırarak danışmanlık hizmetlerinde daha nitelikli ve yetkin bir yaklaşım sunmalarını sağlayabilir.

Ayrıca, çalışma arkadaşlarını gastronomi bölümünü bitirmiş veya bu alanda öğrenci olan kişiler arasından seçmeleri, ekip içindeki bilgi ve deneyim paylaşımını artırabilir. Bu sayede, hem akademik birikime sahip uzmanlar hem de yeni nesil yeteneklerin katkıları bir araya gelerek daha kapsamlı ve güncel danışmanlık hizmetleri sunulabilir.
 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir gastronomi, yerel ürünleri kullanma, gıda israfını azaltma, çevreye duyarlı tarım yöntemlerini ve adil ticaret gibi uygulamaları teşvik ederek çevresel etkileri azaltmaya ve toplumsal fayda sağlamaya odaklı çalışma sistemi 

bottom of page